ACCESO VITICULTOR / TÉCNICOS

Descrición do proxecto

LIFE + Viñas Altánticas é un proxecto medioambiental que nace co obxectivo de demostrar a necesidade e a viabilidade da produción de viño “sostible” nos viñedos da D. O. Rías Baixas, minimizando o uso de produtos químicos nunha zona de clima atlántico, temperado e húmido que favorece o ataque de fungos como Mildiu, Oidium e Botrytis, entre outros.

O aspecto innovador do proxecto basease na implicación de todos os viticultores da área xeográfica de interese para minimizar a utilización de fitosanitarios, empregando diferentes técnicas e accións coordinadas dentro dun sistema de xestión medioambiental que se probará nos máis prestixiosos viñedos da D. O. Rías Baixas.

O proxecto LIFE + Viñas Atlánticas está subvencionado polo programa LIFE + Gobernanza y Medioambiente.

 • Acceso á aplicación

  Este aplicativo ten como obxecto facilitarlle ó viticultor a loita contra pragas da vide, ademais nel poderán cargar os datos dos seus libros de explotación e así facer unha xestión máis eficiente das súas explotacións.

 • Programa Life

  LIFE é o instrumento financeiro da UE que apoia proxectos de conservación do medio ambiente e a natureza en toda a UE.

 • Contacto

  Deputación de Pontevedra

  Pazo Diputación Provincial,

  Avd. Montero Ríos s/n,

  36071 Pontevedra

  Tlf: 986 804 100

  vinasatlanticas@depo.es